TK Sán Nhiên (Pasādo)

 

Pháp Thoại

        (Phát Thú)

        (Tứ pháp Siêu Lư)

Sách

 

TK Chánh Minh

Vi Diệu Pháp

Kinh Niệm Xứ

 

TK Pháp Nhiên

Vi Diệu Pháp

 

Nhiều giảng sư,

 Kinh Trung Bộ (152 bài -  giảng tại Chùa Siêu Lư)

 

TK Tinh Tuệ

- Lớp Pali Online Vỡ ḷng

 

TK Giác Nguyên

(giảng)

- Zoom Úc Châu

 

Nikaya topic

 

Tưởng niệm Đức Tịnh Sự

 

Tưởng Niệm HT Thích Nhất Hạnh

 

Tưởng niệm Trưởng Lăo Giác Chánh

Kinh Tạng Audio

 

Kinh song ngữ kèm Sớ giải:

Kinh Tăng Chi Bộ Pali Việt

Kinh Tương Ưng Bộ Pali Việt. 

Kinh Trường Bộ Pali Việt.  

 

TOÀN TẬP

các bài giảng Kinh Tạng

 

 

- Tương Ưng (6 tập)

- Trường Bộ (3 tập)

- Tăng Chi (11 tập)

- Tiểu Bộ ( Lục Đại Chân Kinh -1 tập)

Nhật Kư Chép Bằng Kinh (facebook)

 

T́nh Khúc Hiên Mây (youtube)

Nhạc: Nhị Tường

Thơ: Toại Khanh

Tŕnh bày: QS Ta

   

 

 

 

PHẬT & THÁNH CHÚNG
LỊCH SỬ PG
NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

KINH ĐIỂN

PHÁP THOẠI

BIÊN KHẢO

VĂN
THƠ

TỰ ĐIỂN

HỌC NGOẠI NGỮ

SÁCH XƯA

YOUTUBE

Những Kỷ Niệm Xưa

E - AUDIOBOOKS

FACEBOOK (Group)

Vietheravada

FACEBOOK PAGE

New Dharma Readers

Đối chiếu giờ các nước

Xem ngày Âm lịch

www.vietheravada.net

 

Trang này được lập ra để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận Phật pháp, hoàn toàn phi lợi nhuận,

không tiếp nhận hay kêu gọi hỗ trợ tài chính cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào

Webmaster: nhituong @ outlook.com

Last updated: 2021