BIÊN KHẢO

 

Bản T́nh Ca Duy Nhất Trong Kinh Điển Pāli. TK Giác Nguyên

Thiền sư Buddhadasa- Tỳ Khưu Phật Lệ

 

 

Chiêm mộng trong kinh điển PaliTK Giác Nguyên (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Chuyện liêu trai trong kinh điển Pali. Toại Khanh

Chúng ta thoát thai từ đâu

 

Duy thức học.

Đức Phật và những loại cây trong kinh điển.

Giă từ vũ khí

 

Du Già Sư Địa Luận. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch Việt

Đại Biên Niên Sử Chư Phật

 

Các hệ Tam tạng PG Thế Giới

Giới Thiệu Văn Học Kinh Điển Pàli. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch Việt

Hán ngữ audio

 

Một số vấn đề ngữ pháp trong các bản dịch Phạn Hán Tuệ Sỹ

Ngôn ngữ và thuật ngữ Phật Học Tây Tạng

Người muốn học tiếng Pali cần biết

Nhất Dương Chỉ Trong Kinh Điển Pāli. TK Giác Nguyên

Những trùng hợp kỳ lạ giữa Pali và các ngôn ngữ khác. Toại Khanh

 

 

Tăng Triệu và Tánh Không Học Đông Phương

Trưởng lăo Rahula

T́m hiểu Hán Ngữ hiện đại và cổ đại

Tiếng Tây Tạng sơ cấp

Tô Mạn Thù (1884-1918). TK Giác Nguyên

Tự học tiếng Miến Điện

Tư tưởng Lăo tử.  Viên Minh

Triết học Thế Thân

Triết học Tánh Không

Trung Luận Kệ Tụng

 

Toát yếu nội dung các kinh Trường A Hàm. Tuệ Sỹ

Về vấn đề phiên dịch kinh Phật xưa nay

Vơ học và Phật học

 

32 hảo tướng của chư Phật. TK Giác Nguyên

 

India Travel Photos Library

 T́m đọc sách xưa

 T́m lại luylau.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home