Dīghanikāya - Trường Bộ Kinh

HT Thch Minh Chu dịch

 
[Tập I (1-16)] [Tập II (17-34)]

Tập I (Kinh số 1-16)

(01) Kinh Phạm vng (Brahmajla Sutta)
(02) Kinh Sa-mn quả (Smanna-Phala Sutta) (a)
(03) Kinh A-ma-tr (Ambattha Sutta)
(04) Kinh Chủng ức (Sonadanda Sutta)
(05) Kinh Cứu-la-đn-đầu (Kutadanta Sutta)
(06) Kinh Ma-ha-li (Mahli Sutta)
(07) Kinh Cha-li-da (Jliya Sutta)
(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Shanda Sutta) - Kinh ại Sư tử hống (Mah-Shanda Sutta)
(09) Kinh Bố-s-b-lu (Potthapda Sutta)
(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
(11) Kinh Kin cố (Kevaddha Sutta) (a)
(12) Kinh L-hi-gia (Lohicca Sutta) (a)
(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
(14) Kinh ại bổn (Mah-Padna Sutta)
(15) Kinh ại duyn (Mah-Nidna Sutta) (a)
(16) Kinh ại Bt-niết-bn (Mah-parinibbna Sutta) (a)

[Tập I (1-16)] [Tập II (17-34]

Tập II (Kinh số 17-34)

(17) Kinh ại Thiện-kiến vương (Mah-Sudassana Sutta)
(18) Kinh X-ni-sa (Janavasabha Sutta)
(19) Kinh ại iền-tn (Mah-Govinda Sutta)
(20) Kinh ại hội (Mah-Samaya Sutta) (a)
(21) Kinh ế-thch sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)
(22) Kinh ại niệm xứ (Mah-Satipatthna Sutta) (a)
(23) Kinh Tệ-tc (Pysi Sutta)
(24) Kinh Ba-l (Ptika Sutta)
(25) Kinh Ưu-đm-b-la Sư tử hống (Udumbarika-Shand Sutta)
(26) Kinh Chuyển lun thnh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Shanda Sutta)
(27) Kinh Khởi thế nhn bổn (Agganana Sutta)
(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasdaniya Sutta)
(29) Kinh Thanh tịnh (Psdika Sutta)
(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
(31) Kinh Gio thọ Thi-ca-la-việt (Singlovda Sutta) (a)
(32) Kinh A-s-nang-chi (Atntiya Sutta)
(33) Kinh Phng tụng (Sangiti Sutta)
(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

[Tập I (1-16)] [Tập II (17-34)]

 

Dīghanikāya

 

Dīgha nikāya (aṭṭhakathā)

 

Kinh Trường Bộ

 


 


Nguồn: Website Bnh Anson, tipitaka.org,

Trường Bộ Kinh, Viện Đại HọcVạn Hạnh xb 1965

 

 


 

Nguồn: tipitaka.org; web Bnh Anson,
Phn đoạn Pali-Việt: Nga Tuyết, Việt Đỗ, Nhị Tường

Chn thnh cảm ơn anh Trần Tịnh Gic, đ hỗ trợ những bộ Kinh song ngữ Pali Việt,

v  cc đạo hữu Vivian Nguyen, Huỳnh Nguyễn H My đ tặng những Tập Tam Tạng Thnh Điển PGVN mới nhất (2020).