TOÀN TẬP CÁC BÀI GIẢNG KINH TẠNG

TK Giác Nguyên (giảng)

Nhị Tường (ghi)

Trang này đang bổ sung chỉnh lư, mong quí vị thông cảm

(10/2023)

 

MỤC LỤC

01. Lục Đại Chân Kinh - gồm 6 bài giảng Kinh Tiểu Bộ

02. Những bài giảng Kinh Tương Ưng (6 tập)

1. Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1

2. Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2
3. Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3

4. Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 4

5. Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 5

6. Những Bài giảng Kinh Tương Ưng Tập 6

 

03. Những bài giảng Kinh Trường Bộ (3 tập )

1. Những Bài Giảng Kinh Trường Bộ - Tập 1

2. Những Bài Giảng Kinh Trường Bộ - Tập 2

3. Những Bài Giảng Kinh Trường Bộ - Tập 3

 

 

04. Những bài giảng Kinh Tăng Chi (10 tập)

1. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 1

2. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 2

3. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 3

4. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 4

5. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 5

6. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 6

7. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 7

8. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 8

9. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 9

10. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 10


 

Nghe các bài giảng trên tại đây

https://www.youtube.com/user/nhungkyniemxua/videos

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Home