Tưởng niệm

Trưởng Lăo GIÁC CHÁNH

 

Tiểu sử. Toại Khanh

Mấy ḍng thư riêng. Toại Khanh

Kính Điếu Trưởng Lăo Giác Chánh. Toại Khanh

Tưởng niệm (facebookers)

Một tấm gương hoằng pháp không mệt mỏi. Tỳ khưu Bửu Chánh.

Sự lan tỏa của ngài. Sư Giác Nguyên giảng

Pháp thoại Rằm Tháng Giêng Canh Tư - Lễ Truy điệu. Sư Giác Nguyên giảng

Kính tiễn sư phụ. TK Trí Quảng

Thiện niệm về sư phụ TK Trí Quảng

Nhớ bậc thầy TK Chánh Kiến

Kính viếng Sư Trưởng Bodhisamma Giác Chánh. Sư Tuệ Tàm

Phút cuối. Toại Khanh  

Lát nữa. TK Nhật Trí

Một lần của tiễn đưa TK Trí Tịnh

Chuyện sư đồ Nhị Tường

Một số h́nh ảnh lưu niệm

Một số h́nh ảnh Sư trưởng tại Lễ Trùng Tuyên Tam Tạng, Ấn Độ 2010  (facebook)

Đ̣ ơi. Thơ Toại Khanh

Thất đầu. Thơ Toại Khanh

 

 

 

 

 

Sách và băng giảng

 

Vi Diệu Pháp giảng giải. Tỳ khưu Giác Chánh.
Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Tỳ khưu Giác Chánh.
Siêu Lư Học. Tỳ khưu Giác Chánh.

Chiếu kiến nghiệp Xứ Tỳ khưu Giác Chánh.

Trái tim thiền quán. Tỳ khưu Giác Chánh.

Đạo trường siêu thanh. TK Giác Chánh

Phật sử diễn ca - tập 1. TK Giác Chánh

Phật sử diễn ca -tập 2. TK Giác Chánh

 

Những bài pháp thoại do ngài Giác Chánh thuyết giảng

 

Tải xuống trọn bộ mp3 gồm:

-23 Bài Pháp Thoại - TT Giác Chánh

-Thiền Vipassana 2010 - TT Giác Chánh

-Thiền Vipassana 2011- TT Giác Chánh

Download

 

Xem trên youtube:

-Đêm đầu đà tọa đàm Niết Bàn là ǵ. Ngài Hộ Pháp và ngài Giác Chánh

-Đêm đầu đà tọa đàm Tham ái là ǵ. Ngài Hộ Pháp và ngài Giác Chánh

-Đêm đầu đà tọa đàm Chứng La-Hán nhờ quán thọ Khổ. Ngài Hộ Pháp và ngài Giác Chánh, ngài Pháp Chất.

-Đêm đầu đà tọa đàm Ngă và Vô ngă. Ngài Hộ Pháp và ngài Giác Chánh

-Đêm đầu đà tọa đàm Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất. Ngài Hộ Pháp và ngài Giác Chánh

-Ba loại phước. -GS Giác Chánh

 

 

 


 

Updated 25-3-2020

 

 

Home