THƠ

 

 

Ai điếu Kim Dung

Bến

Bích Hải Triều sinh

Bát nhă

Birthday

Chuyện ḷng hải điểu

Chuông và lá

Chuyện một đêm

Chuyện của tôi

Chuyện mươi năm trước

Chuyện ngàn năm nữa

Chuyện t́nh tứ niệm xứ

Chùa cũ

Chùm thơ không đề

Cơi điên (lyric)

Cơi thiên thu (lyric)

 

 

 

Đă về

Đạo thiêng (lyric)

Đạo từ Tây thiên về Đông thổ (lyric)

 

Du sĩ hành

Duyên phận

Để trả lời một câu hỏi

Đọc sách ngày Xuân

Đi với về

Ga đời

Giác Nguyên

Hành trang

Hát cho lần về đất (lyric)

Hồi kư

Hiên trăng ngày cũ

H́nh như tôi là

Hoài niệm Phật đản

Hoằng dương

 

Huyền Trang

Kalama

Kinh khuya

Kệ dâng y tu nữ

Kệ cúng dường đại y

Kệ cúng dường hương đăng

Kệ lễ bái đại tháp Sanchi

Kệ xưng tán cội Bồ đề

Khóc Sư Thiện Minh

Lễ Tam Hợp

Khất thực phù vân

Màu trắng bạch y

Mầm non đi bán...

Mùa xuân lạnh

Mưa chiều Yangon

Nhớ vọng các

Nhớ Trịnh Công Sơn

Nhạn quá trường không

Năm tuổi

Ngày Mẹ

Ngày đó nhân gian (lyric)

 

Ngày trở lại

Ngoại cuộc

Nợ trầm luân

Phim khuya

Phương trời nước mắt (lyric)

 

Rừng May-myo

Sơn miên

Tam không

Tâm t́nh người vong quốc

Tết con khỉ

Tết con gà

Tha hương

Thiền sư hoàn tục

Thơ cho người trả áo tu

Thương Phật

Tiểu sử

T́nh sử A tỳ đàm

T́nh khúc hiên mây

Tôi muốn pḥng tôi một bảo tàng

Trăng vô ngă

Tưởng niệm Orlando

Tượng Pháp

Tượng khuya

Trối

Trường ca kẻ lên nguồn

Xuân với ai

Xuân Mậu Tuất

Xá lợi răng Phật

Xin lỗi mẹ

Am tranh...

Vác tượng

Vậy rồi

Vậy rồi

Viên sỏi

Vu Lan đắng

Mai về núi

Riêng một góc ngồi

Rồi mai em đi (lyric)

 

Thơ

Thơ Hải Thệ

Chùm thơ không đề

 

C̣n đi

Lan rừng

Hành trang

Tên ḿnh

Thích phi trường

Thơ tặng người quét rác

 

 

Rồi mai tôi ra đi

Thầy đi một bước ngh́n thu tiếc

 

 

 

 

 

 

Home